TIM

MARIJA NIKČEVIĆ

Nakon završenog Pravnog fakulteta u Podgorici, stiče akademsko zvanje TV producenta na Fakultetu dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore na Cetinju. Magistarske studije produkcije završila na istom fakultetu. Koordinator je crnogorskog MEDIA Deska. Radila na više filmskih i pozorišnih projekata, te kao koordinator i menadžer na projektima u kulturi: Kotorski festival pozorišta za djecu, Internacionalni TV Festival Bar, Light Residence workshop – ArTVision, Program podrške razvoju kulture u Nikšiću, Agro Dizajn – crnogorska kultura hrane, Međunarodni festival glumca Nikšić. Na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju, bila je saradnik u nastavi na predmetu Radio produkcija.
Producent je nekoliko kratkih filmova kao i dugometražnog igranog filma “Iskra” (r. Gojko Berkuljan) koji je bio crnogorski kandidat za nagradu Oscar u kategoriji za najbolji strani film 2018. godine. Urednik je nekoliko publikacija u oblasti kulture.


DANIJELA RADULOVIĆ

Postdiplomske magistarske studije produkcije završila na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju. Producent i autor nekolika kratkometražna filma i učesnik različitih manifestacija i projekata iz oblasti filma, scenskih umjetnosti i menadžmenta u kulturi. Učestvovala u više programa i radionica za mlade i talentovane filmske stvaraoce: Sarajevo Talent Campus (Sarajevo Film Festival, Bosna i Hercegovina), Cinema City Campus (The Cinema City International Film Festival, Srbija), Balkan Film Connection (Auteur Film Festival, Srbija), CEE Animation Workshop (jednogodišnji program obuke za animirane i hibridne filmove), PriFilm Forum (Priština International Film Festival, Kosovo). Saradnik je na platformi za promociju balkanske kinematografije – AltCine, urednik nekoliko publikacija u oblasti kulture, saradnik na projektu predstavljanja crnogorske kinematografije na Međunarodnom filmskom festivalu u Kanu, ambasador Balkan Beyond Borders organizacije (Grčka) u Crnoj Gori. Radila u Kraljevskom pozorištu Zetski dom kao producent i PR.


MARKO JANJUŠEVIĆ

Rođen 01. 08. 1990. godine u Nikšiću. Diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju 2014. godine na odsjeku slikarstvo. Aktivno se bavi crtežom, slikarstvom, video formom, muzikom i tetoviranjem. Iza sebe ima tri samostalne izložbe i veliki broj grupnih izložbi i likovnih projekata. Pored toga, autor je velikog broja muzičkih izdanja, koncertnih i klupskih nastupa kao producent i DJ (pod imenima Jahnjoe i Pas Manit), i kao frontmen i producent muzičke grupe „Manitou“ sa kojom je objavio 2 albuma i nekoliko singlova. Član je Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore.