Program “BBB Bests of 2021 in Montenegro”

Gdje si sada? / Where Are You Now?

Albanija / animacija, dokumentarni, eksperimentalni / 8’

SINOPSIS

A father sends well-wishing voice messages to his son confined in self-isolation far away from home during the Covid-19 pandemic.

Otac šalje glasovne poruke svom sinu zatvorenom u samoizolaciji daleko od kuće tokom pandemije Covid-19.

Directed By / Režija: Eneos Çarka

Klimatske promjene / Climate Change

Turska / drama / 19’

SINOPSIS

Iklim moves from İstanbul to London in hopes of a better future, but starts having adaptation issues.

Iklim se seli iz Istanbula u London nadajući se boljoj budućnosti, ali počinje da ima problema sa prilagođavanjem.

Directed By  / Režija: Yasemin Demirci

Leptir i miš / Butterfly & Mouse

Bugarska / animacija, drama, avantura / 14’

SINOPSIS

People often say, “This one has a lion’s heart, and that one – a rabbit’s”. Some hide lions in their chests, other ones – rabbits, yet others – mice. There are also those who wouldn’t dare face their inner spirit animal. What could happen to someone so very afraid of seeing what he carries within? A short jazzy film about the fears that obstruct man’s way to himself and to others.

Ljudi često kažu: „Ovaj ima lavlje srce, a onaj – zečje“. Neki kriju lavove u grudima, drugi – zečeve, treći – miševe. Ima i onih koji se ne usuđuju da se suoče sa svojom unutrašnjom duhovnom životinjom. Šta bi moglo da se desi nekome i toliko da ga uplaši ukoliko bi vidio šta nosi u sebi? Kratki džez film o strahovima koji ometaju čovjekov put ka sebi i drugima.

Directed By / Režija: Mira Yankova

Plastični san / Plastic Dream

Turska / drama / 20’

SINOPSIS

37-year-old Belma’s self-confidence gets damaged when the doctor -she went for her skin rash problem- tells her that she should get botox. Suddenly, she becomes a woman who is uncomfortable in her skin. She gets botox but things do not go as she expected. She finds herself in a nightmare she never expected.

Samopouzdanje 37-godišnje Belme narušava se kada joj doktor kaže da bi trebalo da se podvrgne tretmanu botoksa. Odjednom, ona postaje žena kojoj je neprijatno u svojoj koži. Dobija botoks, ali stvari ne idu kako je očekivala. Ona se nalazi u noćnoj mori kojoj se nije nadala.

Directed By / Režija: Merve Bozcu

Kad jutro svane / When the morning dawns

Bosna i Hercegovina / drama, romansa / 23’

SINOPSIS

A lonely self-conscious girl spends her days drinking wine on the roof and waiting for her boyfriend to come home. She can sense that something is wrong – he suddenly got cold. Lack of sex and his friendship with another woman worsen her body image. We watch what happens to them that “one more day” that they stay together.

Usamljena, samosvjesna djevojka provodi dane pijući vino na krovu i čekajući da joj dečko dođe kući. Ona osjeća da nešto nije u redu – on je odjednom postao distanciran. Nedostatak seksa i njegovo prijateljstvo sa drugom ženom pogoršavaju njenu sliku o tijelu. Gledamo šta im se dešava tog „još jednog dana“ zajedničkog života.

Directed By / Režija: Karmen Obrdalj